Savannah

@
60cm@necklace

Robust impression of African buffalo

African buffalo horn
black coral
fresh water pearl (dyed)

Sterling silver clasp

Matching pierced earrings

Labrador Carina

46cm necklace

sparkle with turquoise blue

labradorite
Chinese turquoise
glass beads

Sterling silver clasp(rhodium plated)

Matching pierced earrings

Labrador Ange


46cm necklace

Mystic sparkle of Labradorite
with gorgeous size pearls
labradorite
onyx
fresh water pearl (dyed)

Sterling silver clasp(rhodium plated)

Matching pierced earrings

Limone

45‚ƒ‚ necklace

Lemon colored amber with shining pearls

Amber
Fresh water pearl

Sterling silver clasp(rhodium plated)

Matching pierced earrings

Amber Inspiration

40‚ƒ‚ necklace

shiny petal pearl with amber power stone

Amber pendant with sterling silver top
petal fresh water pearl

Sterling silver clasp(rhodium plated)

Matching pierced earrings

Amber Classic

42cm necklace

Classic with power stone

Amber pendant with sterling silver top
5mm round fresh water pearl

Sterling silver clasp(rhodium plated)

Matching pierced earrings

Black spinel drop

40‚ƒm necklace

Tiffany style drop pendant necklace
with very shiny black spinel

3mm black spinel
11mm semi-round fresh water pendant

Sterling silver clasp(rhodium plated)

Matching pierced earringsLabrador ‚˜ ‚R

40-43cm necklace

Mystic sparkle x 3

labradolite

Sterling silver clasp(rhodium plated)

Matching pierced earrings
S

Lucky Frog II

45‡p necklace
@ @
Frog with Fong Shui power!
May your wises come true!

Ryukyu glass bead
tektite
Chinese turquoise
brass ring with crystal

brass clasp

Matching pierced earrings
Please click on the pictures to enjoy our slide show.
You can see our jewelry products in different angles together with explanations.


Autumn & winter color jewelry
Pearl Harmony

Unique Fine Jewelry for Distinctive People

Original Jewelry Photo Gallery

Home

About Us

Events

Newsletter & Essay

Contacts